Op WhatsApp kan je voortaan gesprekken definitief dempen

Op WhatsApp kan je voortaan gesprekken definitief dempen

Door een gesprek te dempen, worden er geen notificaties verstuurd bij binnenkomende berichten. De optie wordt doorgaans gebruikt bij drukke groepsgesprekken waar meerdere mensen in chatten.

Maximaal voor 1 jaar

De dempknop zit al langer in WhatsApp, maar kon alleen tijdelijk worden ingeschakeld. Gebruikers moesten hierdoor gesprekken minstens eens per jaar weer opnieuw dempen. Bij het inschakelen van de functie kan voortaan worden gekozen om berichten permanent uit te schakelen. Ze kunnen wel weer met de hand worden geactiveerd vanuit de app.

Een gesprek kan worden gedempt door de groepsinformatie van een gesprek te openen en op 'Dempen' te drukken. Daar kan worden gekozen om de dempknop permanent te activeren, voor acht uur of voor een week.