Oosterweelverbinding: Overkappingsintendant stelt compromis voor

Oosterweelverbinding: Overkappingsintendant stelt compromis voor

Overkappingsintendant Alexander D'Hooghe heeft onlangs een voorstel tot compromis over de Oosterweelverbinding op tafel gelegd om de discussies en juridische strijd tussen de Vlaamse overheid en de Antwerpse actiegroepen te kunnen beëindigen vooraleer de Raad van State binnenkort oordeelt over het milieu-effectenrapport en het GRUP Oosterweelverbinding. Dat schrijft De Morgen vandaag en actiegroep Ringland bevestigt het nieuws. Ringland noemt een compromis echter "voorbarig" en vraagt om eerst nog de verschillende mogelijke scenario's door te rekenen. Om te vermijden dat de Raad van State het hele Oosterweeldossier - en dus ook het alternatieve Haventracé van de actiegroepen - weer naar af stuurt, zitten alle betrokken partijen in het Antwerpse mobiliteitsdossier al een hele tijd rond de tafel om tot een breed gedragen oplossing te komen. Momenteel ligt er een nieuw plan van intendant D'Hooghe voor dat het Oosterweeltracé zou gebruiken voor stedelijk verkeer en een noordelijker tracé voor doorgaand verkeer. Dat laatste zou onder meer inhouden dat er een extra Tijsmanstunnel wordt gebouwd en de capaciteit van de Liefkenshoektunnel en de Beverentunnel wordt vergroot.

Ringland zegt vandaag verheugd te zijn dat "ook de overheid en overkappingsintendant Alexander D'Hooghe stellen dat het doorgaande en het zware (haven)verkeer zo ver mogelijk van de stad gehouden moeten worden en dat de Oosterweelverbinding daar bijgevolg niet geschikt voor is". Van een akkoord lijkt echter nog geen sprake. "De actiegroepen hebben gevraagd de verschillende scenario's eerst door te rekenen", zegt Ringland. "Daarbij zou het niet meer dan logisch zijn om ook het Haventracé eindelijk mee te nemen in de berekeningen. Zolang dat niet gebeurd is, is het te vroeg om uit te maken of het voorstel van de intendant een haalbaar én betaalbaar compromis is. Intussen ligt ook nog steeds geen overtuigend plan op tafel dat de aansluitbaarheid van Oosterweel op de overkapping van de Antwerpse ring garandeert."

bron: Belga