Oost-Vlaanderen adviseert gunstig voor 20 turbines in Meetjesland

Oost-Vlaanderen adviseert gunstig voor 20 turbines in Meetjesland

De provincie Oost-Vlaanderen geeft een gunstig advies voor de twintig stedenbouwkundige aanvragen van windturbines in Eeklo, Maldegem en Kaprijke. In een mededeling uit het bestuur wel haar bezorgdheid over de concrete realisatie van de rechtstreekse participatie van een aantal aanvragers. Op aansturen van de provincie Oost-Vlaanderen stemden Engie Electrabel, Elicio, Windkracht Vlaanderen - EDF Luminus en Ecopower hun windprojecten in de concentratiezone Eeklo-Maldegem-Kaprijk op elkaar af. Ook onderzochten ze samen de cumulatieve milieu-impact. In het kader van het openbaar onderzoek, het is Ruimte Vlaanderen die de vergunningen uitreikt, adviseerde de provincie stedenbouwkundig gunstig.

De provincie evalueerde ook in hoeverre de verschillende projectontwikkelaars nu al voldoen aan het draagvlakmodel dat het bestuur vooropstelt: een bijdrage aan een omgevingsfonds (waarmee de omgeving rond turbines via buurtinspraak verfraaid wordt) en toepassing van 20 pct rechtstreeks participatie voor de lokale gemeenschap. "Wij zijn zeer verheugd dat de vijf projectontwikkelaars hebben toegezegd om bijdragen te leveren aan het lokale omgevingsfonds", zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld). "Over de toepassing van de 20 pct rechtstreekse participatie hebben we bij een aantal aanvragen toch enige bezorgdheid. Er is nog werk aan de winkel vóór de bouw van de turbines. Maar uiteraard bieden wij alle ondersteuning die nodig is."

bron: Belga