Ook leraars lager onderwijs moeten beter omgaan met kinderen in armoede

Ook leraars lager onderwijs moeten beter omgaan met kinderen in armoede

Het project Kleine Kinderen Grote Kansen, waarbij kleuterleraars opgeleid worden om beter om te gaan met kinderen in armoede, wordt uitgebreid naar het lager onderwijs. Voor het vervolgtraject van twee jaar trekken de Koning Boudewijnstichting en het Vlaams departement Onderwijs 210.000 euro uit. In Vlaanderen leeft 12 procent van de kinderen in een gezin met een verhoogd armoederisico. Kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien, kunnen vaak minder goed mee op school. Het risico is ook reëel dat ze zelf in armoede door het leven gaan.

De Koning Boudewijnstichting wil deze trend al lang keren en zette enkele jaren geleden het project Kleine Kinderen Grote Kansen op om daar al in de kleuterklas werk van te maken en bij te dragen aan het professionaliseren van leraren kleuteronderwijs in het omgaan met kinderarmoede en sociale diversiteit. Alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en pedagogische begeleidingsdiensten engageerden zich in het project.

Na drie jaar stelde de Koning Boudewijnstichting een rapport op over de werking en de doelstellingen. "We moeten blijvend aandacht besteden aan kinderarmoede in de lerarenopleiding", benadrukt Erika Racquet van de Koning Boudewijnstichting. "Alle betrokkenen zijn tevreden met de bereikte resultaten. Het draagvlak was enorm groot en er was veel ruimte voor uitwisseling en leren van elkaar. De manier van werken met projectplannen zorgde ervoor dat het thema ingebed raakte in de kern van de opleidingen. Alle betrokken actoren zijn het erover eens dat er nood is aan een vervolgproject, om het kader ook te introduceren in alle scholen."

Met de hervorming van de lerarenopleiding die op 1 september 2019 ingaat, wil het Vlaams ministerie van Onderwijs daar een antwoord op bieden. Daarom wordt armoedevaardigheid een onderdeel in de opleiding, net als meertaligheid, taalvaardigheid en diversiteit. Met de verlenging en uitbreiding van het project wordt voortgewerkt aan een versterkte professionaliteit in het omgaan met armoede, ook in het lager onderwijs.

Voor het vervolgtraject van twee jaar trekt de Koning Boudewijnstichting 120.000 euro uit en het departement Onderwijs 90.000 euro.

In Mechelen vindt vandaag een conferentie plaats voor het vijfjarig bestaan van het Kinderarmoedefonds.

bron: Belga