Ook Franse Gemeenschap werkt aan vaste boekenprijs

Ook Franse Gemeenschap werkt aan vaste boekenprijs

De regering van de Franse Gemeenschap heeft een akkoord bereikt over de invoeren van een vaste boekenprijs in Wallonië en het Brussels gewest. Op termijn mag de prijs van een in Frankrijk uitgegeven boek in ons land niet hoger liggen dan bij onze zuiderburen. Begin juni zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de invoering van een vaste boekenprijs in Vlaanderen vanaf 2017. Cultuurminister van de Franse gemeenschap Alda Greoli stelt dat de maatregel de onafhankelijke boekhandelaar moet beschermen. Het ontwerpdecreet voorziet dat de vaste boekenprijs geldt voor een periode van twee jaar (één jaar voor strips). Er mag hoogstens een korting van 5 procent gegeven worden. Voor de verkoop aan scholen en bibliotheken mag die korting oplopen tot 15 procent.

De vaste boekenprijs wordt geleidelijk ingevoerd in de Franse gemeenschap. Het eerste jaar dat het decreet van kracht is, mag de boekenprijs hoogstens 8 procent afwijken tegenover Frankrijk, het tweede jaar is dat nog 4 procent en het derde jaar moet de boekenprijs in Frankrijk en Franstalig België gelijk zijn.

De Vlaamse en Franse gemeenschap moeten wel nog overleggen over de toepassing van de twee decreten in het Brussels gewest.

bron: Belga