Ook EU-burgers kan toegang tot België worden ontzegd

Ook EU-burgers kan toegang tot België worden ontzegd

Ook EU-burgers die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of de openbare orde kunnen een inreisverbod krijgen voor ons land. Dat heeft de federale regering beslist, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag. "De Europese nationaliteit is geen vrijgeleide meer om zich in ons land te misdragen", aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Bij beperkte feiten tegen de openbare orde, zal je vijf jaar België niet in mogen. Bij een ernstige bedreiging wordt dat meer dan vijf jaar. "De periode van het inreisverbod zal geval per geval worden bekeken", zegt Francken.

EU-onderdanen met een inreisverbod zullen ook worden geseind. Worden ze door de politie gecontroleerd, dan komt meteen uit de bus dat de betrokkene illegaal in het land is. "Vroeger kon ons land alleen een inreisverbod uitvaardigen tegen vreemdelingen die geen Europese nationaliteit hebben", zegt Francken. "Nu kan dat wel en dat was broodnodig. Het aantal EU-onderdanen in de gevangenis bedraagt op dit moment 1.670."

De wetswijziging is doorgestuurd naar de Raad van State voor advies. Het gaat alleszins om een gevoelige kwestie: het vrij verkeer van Europeanen wordt als een van de voornaamste verwezenlijkingen van de EU beschouwd, aldus de kranten.

bron: Belga