Ook dolfijnen kunnen introvert zijn

Ook dolfijnen kunnen introvert zijn

De wetenschappelijke studie geleid door López werd gepubliceerd in het Britse wetenschappelijke tijdschrift 'Animal Behaviour'. Hij focuste op een specifieke dolfijnensoort die in het wild leeft, namelijk de Bottlenose. Hierbij ontdekte hij dat sommige dieren extravert zijn, terwijl andere zich introvert opstellen. Ervoor werd al bewezen dat dolfijnen in gevangenschap veel persoonlijkheidsverschillen vertonen, maar dat is niet hun natuurlijke gedrag.

Dolfijnen in interactie met mensen

Om zicht te krijgen op hun persoonlijkheid, zette López tussen 2004 en 2011 een experiment met 192 testen op. Hierbij werden 24 dolfijnen, ongeveer gelijk verdeeld qua geslacht, bestudeerd in twee scenario's. Zo werden ze enerzijds gefilmd terwijl ze geconfronteerd werden met een snorkelende persoon, en anderzijds als een onderwateralarm hen waarschuwde voor vissersnetten.

Om te weten of de dolfijnen extravert of introvert waren, bekeek hij de videobeelden en mat hij de afstand tussen de dieren en de voor hen onbekende dreigingen. Hieruit bleek dat de stoutmoedige soort de personen en het lawaai van het alarm sneller benaderden dan het verlegen type. López concludeerde dat beide soorten evenveel voorkwamen en dat de persoonlijkheid losstaat van het geslacht. Ook ambiverte dolfijnen waren van de partij, die de ene keer naderden, maar de andere keer ver wegbleven. In de meeste gevallen was het gedrag wel consequent.

Waarom introvert of extravert?

Waarom de dolfijnen zich precies introvert of extravert gedroegen, kan López niet zeggen. Hij pleit daarom voor verder onderzoek dat zich op de oorzaak richt. Wat hij wel weet, is dat de persoonlijkheid van het dier zijn overlevingskansen sterk beïnvloedt. Het voordeel van de extraverte soort is dat ze avontuurlijk genoeg zijn om op zoek te gaan naar voedsel, wat hun levensverwachting doet stijgen. Daarnaast is het voor hen ook gemakkelijker om een partner te strikken om mee te paren, omdat ze sterkere sociale banden hebben met hun soortgenoten en meer tijd met hen spenderen. Toch heeft ook het introverte type niet enkel nadelen. Zij nemen namelijk minder risico's, waardoor ook zij langer leven.