Onzekerheid speelt Vlaamse starters parten

Onzekerheid speelt Vlaamse starters parten

Dat blijkt uit de Global Entrepreneurship Monitor 2014, een international onderzoek waarvoor Vlerick Business School 2.004 Vlamingen aan de tand voelde. Ondernemers die wel effectief hun dromen najagen en zelf een bedrijf op poten zetten, doen dit vooral uit noodzaak en zijn weinig ambitieus. Innovatie en jobcreatie zijn bijvoorbeeld niet de grootste prioriteiten van beginnende zakenmannen.

«Dit onderzoek leert ons dat veel Vlamingen (43%) uit noodzaak kiezen voor ondernemerschap», klinkt het bij onderzoekster Tine Holvoet. «In vergelijkbare innovatiegedreven economieën in onze buurlanden ligt dat cijfer een pak lager en gaat het om gemiddeld 16%. Enkel in Griekenland (35%) en Slovakije (33%) zien we een gelijkaardige ondernemerscultuur».

In de studie komt dan ook duidelijk naar voor dat er in Vlaanderen amper sprake is van een ondernemerscultuur. Zo ziet de ongeveer de helft van de respondenten zeker mogelijkheden om zelf een zaak op te richten, maar speelt de angst om te mislukken hen parten. Dit kan verklaard worden door het lage zelfvertrouwen van de Vlamingen als het gaat over hun eigen kennis en vaardigheden. Slechts 30% van de respondenten geeft aan genoeg kennis te hebben om zelf een zaak op te richten, het laagste cijfer in jaren.

Technopolis in Mechelen heeft tien nieuwe opstellingen rond ondernemen geopend. Via de ‘Eigen Baas'-opstellingen worden jongeren gestimuleerd om zelf een zaak op te starten, via de ‘Grote Baas'-activiteiten wordt er gepolst of de jongere talent heeft om zelf het roer van een groot bedrijf in handen te nemen.

Foto Flickr