Onvoldoende controle op onkostenvergoeding europarlemensleden

Onvoldoende controle op onkostenvergoeding europarlemensleden

Het Europees Parlement controleert onvoldoende of de parlementsleden de vaste onkostenvergoeding die ze elke maand krijgen correct besteden. Tot die conclusie komt een internationaal onderzoek waar het weekblad Knack aan meewerkte. Boven op hun brutosalaris van 8.484 euro krijgen de europarlementsleden elke maand een onkostenvergoeding van 4.342 euro. Die vergoeding is forfaitair, de parlementsleden moeten er geen bonnetjes of facturen voor indienen. Er zijn richtlijnen waarvoor die vergoeding mag dienen: kantoorkosten (huur, materiaal, meubels,...), IT-materiaal, boekhouding, abonnementen en representatiekosten. Er gelden verder nog een aantal algemene principes, zoals het verbod om directe of indirecte steun te geven aan nationale politieke partijen. Knack contacteerde de 21 Belgische europarlementsleden met de vraag of ze buiten hun kantoor in het Europees Parlement nog kantoorruimte huren. Bij negen van de 21 is dat niet het geval.

Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt en Lieve Wierinck (Open Vld), Bart Staes (Groen) en Claude Rolin (cdH), Ivo Belet (CD&V) hebben bij hun thuis een tweede kantoor, maar gebruiken de onkostenvergoeding niet om van zichzelf te huren. Tom Vandekendelaere (CD&V) huurt een handelshuis in Roeselare, Pascal Arimont (CSP) huurt twee kantoren in Eupen en Sankt-Vith. Hugues Bayet (PS) huurt voor 100 euro per maand een kantoor in het gemeentehuis van Farciennes, waar hij burgemeester is.

"Als aan een aantal voorwaarden voldaan is en de huurprijs marktconform is, mogen europarlementsleden een kantoor van hun eigen partij huren", zegt Marjory van den Broeke, woordvoerster van het Europees Parlement. 192 europarlementsleden huren bij de eigen partij, onder wie drie Belgen. Voor 500 euro per maand kan Kathleen Van Brempt (sp.a) beschikken over bureaus en vergaderruimte bij de provinciale afdeling van de sp.a in Antwerpen. Marie Arena (PS) huurt ook voor 500 euro een kantoor bij de Brusselse federatie van de PS. Philippe Lamberts (Ecolo) betaalt elk jaar 3.745 euro aan Ecolo. Het Europees Parlement heeft alvast aan Van Brempt laten weten dat de prijs marktconform is en dat ze de prijs niet overtreedt. Gerolf Annemans (Vlaams Belang) huurt in Brussel twee kantoren voor 3.700 euro per maand. Doordat hij de adressen niet vrijgeeft, kon Knack niet nagaan of er een link is met zijn partij. Een Pools parlementslid huurt liefst dertien kantoren.

Op de vraag aan 667 europarlementsleden of ze uit eigen beweging hun bonnetjes openbaar wilden maken, hebben er slechts 40 positief gereageerd. Onder hen zijn geen Belgen. In afwachting van een universeel controlesysteem hebben een aantal Belgische europarlementsleden beslist om alle bonnetjes bij te houden en/of voor de onkostenvergoeding een aparte bankrekening te openen. De Groenen, de PS- en N-VA-delegaties, Van Brempt, Arimont, Vandenkendelaere en Rolin geven aan dat ze dat al op eigen houtje doen.

De non-profitorganisatie Transparency International EU vindt dat het Europees Parlement dringend werk moet maken van een goed controlesysteem. "'39 miljoen euro per jaar is geen grote hap uit het totale EU-budget, maar een peulschil is het evenmin", zegt Nick Aiossa van Transparency International in Knack. "Ik kan me niet voorstellen dat Europarlementsleden zomaar 39 miljoen euro aan een EU-lidstaat zouden geven zonder dat die lidstaat daarvoor het minste bewijsstuk moet voorleggen".

bron: Belga