Ontwerp beheersakkoord NMBS zet kwaad bloed

Ontwerp beheersakkoord NMBS zet kwaad bloed

Het voorontwerp bevat enkele opvallende wijzigingen in het beleid van de NMBS. Zo wil minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) snoeien in portefeuille van de treinmaatschappij. Het systeem van abonnementen, biljetten, voordeeltarieven, et cetera wordt vereenvoudigd en in ruil daarvoor gaan de prijzen de komende vier jaar gestaag omhoog. De NMBS zou ook pas tien dagen op voorhand een prijsverhoging moeten aankondigen, terwijl die termijn op dit moment drie maanden is. Tickets zouden daarentegen wel al vanaf een half uur vertraging deels terugbetaald worden.

Uit markt prijzen

De wijzigingen worden vanuit verschillende hoeken op vurige kritiek onthaald. Reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be vinden een prijsstijging bij het huidige kwaliteitsniveau onverantwoord. "De NMBS dreigt zichzelf uit de markt te prijzen. De vaststelling dat bedrijfswagens nog steeds voor meer dan drie miljard per jaar gesubsidieerd worden, maakt dit alleen maar pijnlijker." Ze waarschuwen ook voor de negatieve gevolgen voor de occasionele reiziger. De NMBS zou volgens het ontwerp namelijk zelf vrij kunnen beslissen over de prijzen van tickets. "Wie zal de NMBS tegenhouden als ze de prijs van de Go Pass wil verdubbelen en de Railpass wil afschaffen? Wij roepen de regering uitdrukkelijk op dit voorstel niet goed te keuren."

"Gratuite stijging"

Ook de coalitiepartners van Galant en de oppositie reageren afkeurend. "Hoe kan je mensen nu meer laten betalen voor minder aanbod?", sneert sp.a-Kamerlid David Geerts, die zich afvraagt of minister Galant al ooit zelf de trein genomen heeft.

"Dit is een verdere afbouw van de dienstverlening en stimuleert mensen niet om een positieve mobiliteitskeuze te maken", betreurt Groen-collega Stefaan Van Hecke. "Schaf de fiscale steun aan salariswagens af en herinvesteer de efficiëntiewinsten in de kwaliteit van dienstverlening".

N-VA noemt de beslissingen "gratuite prijsstijgingen". "Zeker als je weet dat de dotatie in ons land veel hoger ligt en de dienstverlening een stuk slechter is dan in onze buurlanden", benadrukt Kamerlid Inez De Coninck (N-VA).

Galant reageert dat het voorontwerp een werkdocument is en "nog geen enkele politieke goedkeuring gekregen heeft". "Er zijn zelfs tussen de kabinetten nog geen gesprekken over gevoerd." Ze betreurt de lekken in de pers en zegt dat die "meer desinformeren dan dat ze informeren."

Foto Belga / J. Jacobs