Ontvang 80 euro bij overdracht van je pensioenspaarrekening naar Belfius

Ontvang 80 euro bij overdracht van je pensioenspaarrekening naar Belfius

Bank en verzekeraar Belfius pakt uit met een nieuwe actie. Wie nu zijn spaartegoeden op zijn pensioenspaarrekening overzet naar Belfius en een doorlopende opdracht opent van minstens 50 euro per maand voor die rekening, krijgt 80 euro van Belfius.

Bovendien is er het Belfius Pension Fund Balanced Plus, een innovatief pensioenspaarfonds waarmee je op een dynamische manier belegt voor extra kapitaal later, zonder dat je daarvoor instapkosten moet betalen.

Met pensioensparen zet je niet alleen een extra centje opzij voor de toekomst, je geniet nu al een belastingvoordeel. Als je kiest voor een doorlopende opdracht van 79,12 euro, profiteer je automatisch van het maximaal fiscaal voordeel dat je kan behalen met pensioensparen.

Overstappen is eenvoudig en kan je zelfs online doen.  Maar je kan de overstap natuurlijk ook regelen in een Belfius-kantoor. Daar kan je samen bekijken welk onderliggend pensioenspaarfonds het meest aangewezen is. De actie loopt nog tot en met 31 januari 2015. Belfius  stort je 80 euro ten laatste eind maart op de zichtrekening die je gebruikt voor de doorlopende opdracht. Ook de eventuele kosten van de overdracht betaalt Belfius terug.

Meer informatie over de pensioenspaarfondsen van Belfius: https://www.belfius.be/info/NL/SparenEnBeleggen/pensioensparen/index.aspx

Meer informatie over de overdracht van een pensioenspaarrekening naar Belfius: https://www.belfius.be/info/NL/SparenEnBeleggen/Campagnes/Cashback/index.aspx?firstWA=no

 

- Aanbod geldig onder voorwaarden. Gelieve het reglement te raadplegen voor meer details (beschikbaar in uw kantoor of op www.belfius.be).

- Openbaar aanbod. Belfius Pension Fund Balanced Plus (gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht) is een pensioenspaarfonds in de zin van artikel 142 van het KB van 04-03-2005. Het prospectus, het document “Essentiële beleggersinformatie” en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in alle kantoren van Belfius, dat de financiëledienstverlening verzekert en via www.belfius.be, zowel in het Nederlands als in het Frans. We raden u aan het document “Essentiële beleggersinformatie” te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren. Geen minimale inschrijvingsprijs. Intekeningen gebeuren aan de NIW van de dag, elke bankwerkdag vóór 14.30 uur (plaatselijke tijd). Intekeningen na 14.30 uur gebeuren aan de NIW van de volgende bankwerkdag. Netto-inventariswaarde (NIW): elke bankwerkdag – publicatie in De Tijd en L'Echo, alsook op www.belfius.be/fondsen en www.beama.be. Geen instapkosten. Geen uitstapkosten. Beheerskosten: 1,30 % per jaar. Er bestaan retrocessie-akkoorden tussen Candriam en Belfius. De belegger kan, indien hij dit wenst, hierover meer informatie bekomen, en dit op eenvoudige aanvraag. Het fonds belegt evenveel in aandelen als in obligaties, waarbij het obligatie- en het aandelengedeelte kan verminderd worden i.f.v. de marktomstandigheden. Er worden u geen niet-recurrente kosten aangerekend. Als u voor 950 euro (inkomstenjaar 2014) intekent, zult u in principe een belastingvermindering van 285 euro (30 %) genieten, nog te verhogen met de gemeentebelasting. Op uw 60e verjaardag (of 10 jaar na de opening indien de pensioenspaarrekening na 55 jaar werd geopend) geniet u een voordelige eindbelasting.De taks op het langetermijnsparen die op die datum geïnd wordt, bedraagt 10 % op de bedragen, gekapitaliseerd tegen een forfaitaire rentevoet van 4,75 % (6,25 % voor stortingen van voor 1-1-1992). Het heffen van deze belasting verhindert u echter niet uw stortingen voort te zetten en in principe een belastingvermindering te genieten op deze stortingen tot het jaar waarin u 64 wordt. Op deze stortingen wordt u niet meer belast.

- Pensioenspaarfondsen bieden geen kapitaalbescherming noch enige garantie met betrekking tot het rendement. We herinneren er de belegger aan dat de waarde van deze belegging kan stijgen of dalen, zodat hij bij uitstap minder kan terugkrijgen dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Alvorens te beleggen wordt beleggers verzocht om het document “Essentiële beleggersinformatie”, het prospectus, de productfiche en de recentste periodieke verslagen te lezen die gratis beschikbaar zijn, in het Nederlands en in het Frans, via www.belfius.be/fondsen en in alle kantoren van Belfius, dat de financiële dienstverlening verzorgt.