Ons leefpatroon is nauwelijks veranderd

Ons leefpatroon is nauwelijks veranderd

De vaststellingen blijken uit het ‘Tijdsbestedingsonderzoek 2013' van de federale overheidsdienst Economie en de Vrije Universiteit Brussel. «Een gemiddelde dag ziet er nog steeds zo uit als in 1999», concludeert professor Ignace Glorieux.

Zo'n dag bestaat uit een slaapperiode (22-6 uur) en een periode voor arbeid (6-18 uur). Die ‘arbeid' omvat niet alleen betaald werk, maar bijvoorbeeld ook het huishouden en de zorg voor de kinderen. Daarbij blijven de traditionele rolpatronen trouwens overeind.

Mannen besteden ruim 6 uur meer aan betaald werk per week, maar vrouwen zijn 8 uur meer bezig met het huishouden en nog eens 1,5 uur met kinderzorg. Dat leidt ertoe dat mannen gemiddeld 6 uur meer vrije tijd hebben per week.

Ondanks alle berichten over de snel veranderende samenleving, is ons leefpatroon de voorbije 15 jaar dus nauwelijks veranderd. Ter illustratie: de dominante positie van de televisie wordt nauwelijks aangetast door nieuwe media. Dat blijkt vanaf 19 uur tot bedtijd, een periode van ‘vrije tijd' waarin we nog altijd ruim de helft van de tijd voor de tv doorbrengen.

«Nieuwe en sociale media, zoals bijvoorbeeld Facebook, raken niet aan de andere activiteiten», zegt Glorieux. «Ze worden eerder op de achtergrond gebruikt.» Het onderzoek ontkracht ook verhalen als zouden we door alle druk minder lang in bed liggen, minder tijd maken om te eten en te drinken, of minder tijd hebben voor de kinderen.