Onmiddellijke aanhouding bij recidivegevaar stap dichterbij

Onmiddellijke aanhouding bij recidivegevaar stap dichterbij

Rechters zullen de onmiddellijke aanhouding kunnen bevelen als er een risico is dat de dader nieuwe misdaden gaat plegen. De Kamercommissie Justitie heeft daarover vandaag een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit goedgekeurd. Het voorstel moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd. Momenteel kan de onmiddellijke aanhouding enkel bevolen worden als er sprake is van vluchtgevaar. De moord op Julie Van Espen in Antwerpen afgelopen voorjaar toonde volgens de indieners aan dat die mogelijk te beperkt is. Dader Steve Baekelmans was eerder veroordeeld voor de verkrachting van zijn ex-vriendin, maar omdat hij in beroep ging, bleef hij op vrije voeten.

Het wetsvoorstel dat de commissie vandaag in tweede lezing goedkeurde, wil risico op nieuwe misdaden op wanbedrijven als mogelijk extra criterium toevoegen aan de wet op de voorlopige hechtenis. Op twee onthoudingen na stemde alle commissieleden voor de tekst. Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke had een gelijkaardig voorstel ingediend. Open Vld en Vlaams Belang hadden voorstellen die verder gingen, maar stemden toch voor de compromistekst. Ook CD&V, MR en sp.a keurden de tekst goed.

De PS had een amendement ingediend dat meer aandacht op geweld tegen vrouwen vroeg en voorstelde dat de onmiddellijke aanhouding nodig moest zijn voor de openbare veiligheid. Dat amendement werd niet goedgekeurd.

Van de twee aanwezige PS-commissieleden onthield één lid zich bij de eindstemming over het gehele voorstel, een tweede stemde voor. PVDA onthield zich, een amendement van de extreem-linkse partij werd onontvankelijk verklaard.

bron: Belga