Onenigheid binnen meerderheid Brussels Parlement over beperking aantal lokale mandatarissen

Onenigheid binnen meerderheid Brussels Parlement over beperking aantal lokale mandatarissen

De beperking van het aantal schepenen en gemeenteraadsleden heeft vandaag in het Brussels Parlement tot een bitse discussie geleid met cdH in de hoofdrol. Fractieleider Benoît Cerexhe kondigde, verwijzend naar het regeerakkoord, aan niet in te stemmen met een amendement van de groenen. Minister-president Rudi Vervoort (PS) reageerde erg misnoegd, omdat er in commissie een consensus bestond over het amendement. Het ontwerp van ordonnantie, dat ook bepalingen bevat over bezoldigingen, voordelen en representatiekosten van de lokale mandatarissen, voorziet dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het aantal schepenen en gemeenteraadsleden bevroren wordt op het peil van 2012. Dat is van belang gezien de demografische boom in het hoofdstedelijk gewest.

Tijdens de commissiewerkzaamheden werd opgemerkt dat er problemen waren met de bevriezing van het aantal gemeenteraadsleden. Een gemeente met een grote bevolkingstoename zou op die manier evenveel of minder raadsleden tellen dan een gemeente waar de bevolking gelijk gebleven is. Daarom werd beslist om de bevriezing enkel te laten gelden voor het aantal schepenen, maar niet voor het aantal gemeenteraadsleden. Daarvoor zou een amendement worden ingediend voor de bespreking in de plenaire vergadering.

"Het bevriezen van het aantal gemeenteraadsleden is een "vals goed idee", stelde Barbara Trachte (Ecolo). "Het zorgt voor ongelijkheid tussen gemeenten. Bovendien zijn gemeenteraadsleden geen professionele politici, maar geëngageerde burgers", verdedigde ze het amendement.

Maar vandaag stelde cdH-fractieleider Benoît Cerexhe dat hij dat amendement niet zou goedkeuren. Hij verwees naar het regeerakkoord waarin sprake is van een vermindering van het aantal schepenen én gemeenteraadsleden. Hij kreeg echter tegenwind van andere meerderheidsleden en van de minister-president. Rudi Vervoort zei dat hij in de toekomst wil weten met welk mandaat parlementsleden in de commissie zitten.

Voor Vincent De Wolf (MR) is er duidelijk sprake van een alternatieve meerderheid, aangezien een lid van de meerderheid (cdH) vervangen wordt door een lid van de oppositie (Ecolo). Het amendement, dat MR niet zal goedkeuren, is volgens hem ook in tegenspraak met het regeerakkoord.

Johan Van den Driessche (N-VA) wees erop dat de bevriezing vooral een symbolische maatregel is die enkel zal leiden tot verminderen van slechts enkele lokale mandatarissen. Een veel effectievere manier is de fusie van 19 gemeenten, vond hij.

bron: Belga