Onderzoeksrechters ontvangen eerste burgerlijke partijstellingen na aanslagen Brussel

Onderzoeksrechters ontvangen eerste burgerlijke partijstellingen na aanslagen Brussel

De drie onderzoeksrechters die belast zijn met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem zullen in de tweede helft van juni de eerste burgerlijke partijstellingen voor die aanslagen ontvangen. Dat meldt het federaal parket. Ook na de zomer zullen er nog burgerlijke partijstellingen ontvangen worden. De dienst slachtofferonthaal heeft immers al 500 slachtoffers of nabestaanden aangeschreven. Het federaal parket hoopt dat één en ander in alle sereniteit kan verlopen. "Tijdens de tweede helft van de maand juni zullen drie onderzoeksrechters gespecialiseerd in terrorisme en belast met het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart te Zaventem en Maalbeek starten met het ontvangen van een eerste reeks klachten met burgerlijke partijstellingen", zegt woordvoerder Eric Van der Sypt.

"Gelet op het verwachte aantal burgerlijke partijstellingen zullen deze data vermoedelijk niet volstaan en worden er na de zomer bijkomende sessies georganiseerd. Teneinde alles vlot te laten verlopen werden door de dienst slachtofferonthaal 500 brieven verstuurd naar reeds geregistreerde slachtoffers of nabestaanden. De dienst slachtofferonthaal zal tevens instaan voor de begeleiding tijdens de gesprekken met de onderzoeksrechters. Verdere informatie voor slachtoffers of nabestaanden in verband met de mogelijkheid tot het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstellingen is beschikbaar op de website van het crisiscentrum van de regering. De pers wordt vriendelijk verzocht de privacy van de slachtoffers te respecteren en deze burgerlijke partijstellingen in alle sereniteit te laten verlopen."

bron: Belga