Onderzoekscommissie aanslagen werkt laatste loodjes weg

Onderzoekscommissie aanslagen werkt laatste loodjes weg

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart is nog niet helemaal klaar met haar rapport over de hulpverlening. Ondanks een erg lange vergadering maandag bleven er nog enkele knelpunten over, die ook woensdag niet helemaal uitgeklaard raakten. Commissievoorzitter Dewael zal nu een definitief voorstel rondsturen, in de hoop dat alle partijen zich daarin kunnen vinden. Het crisiscentrum, de bevoegdheidsverdeling in Brussel en de stralingsnormen voor de gsm-operatoren. Het bleken drie kiezels in de schoen die de onderzoekscommissie de jongste uren en dagen nog parten speelden.

Iedereen is het eens dat de communicatie en de opvolging van beslissingen van het federale crisiscentrum sneller moet. Maar dat zo formuleren dat ook de N-VA van bevoegd minister Jan Jambon akkoord is, bleek geen sinecure. Het zorgde voor de nodige wrevel op de andere banken, maar bij N-VA houdt men vol dat ze slechts wilden vermijden dat nodeloze nieuwe structuren zouden worden opgezet.

Ging het over Brussel, dan bleek de bevoegdheidsverdeling tussen de minister-president en de hoge ambtenaar (de vroegere gouverneur) een heikel punt. De MR, die in Brussel in de oppositie zit, zette daar fors op in, wat bij momenten voor verwijten van politieke spelletjes en de nodige decibels zorgde.

De stralingsnormen voor gsm-masten bleken tot slot een gevoelig punt voor de groenen. Het kwam wel tot een vergelijk, maar een wat ongelukkige communicatie van Dewael zorgde toch even nog voor wrevel. De normen zijn een issue vanwege de problemen met de gsm-netwerken in de uren na de aanslagen.

Helemaal afgeklopt is de tekst met vaststellingen en aanbevelingen woensdagavond nog niet. De experten schaven nog aan de laatste punten en komma's, waarna Dewael de tekst zal rondsturen. Komen er geen reacties meer, dan zal hij het rapport laten publiceren. Voorlopig lijkt iedereen het daarbij ook te zullen laten.

bron: Belga