Onderzoekscommissie aanslagen vraagt betere samenwerking tussen noodcentrales

Onderzoekscommissie aanslagen vraagt betere samenwerking tussen noodcentrales

De experts van de onderzoekscommissie naar de aanslagen willen dat het parlement nadenkt over een integratie van de verschillende noodcentrales die nu nog in elke provincie bestaan. Er is ook nood aan scenario's voor het stilleggen van het openbaar vervoer en de algemene noodplannen zijn te weinig flexibel, luidt het in een eerste overzicht van pijn- en verbeterpunten dat Belga kon inkijken. Op 22 maart hadden de noodcentrales van Brussel en Leuven helemaal geen contact met elkaar. Gevolg? Het universitaire ziekenhuis Saint-Luc, op een steenworp van Brussels Airport, kreeg bijzonder weinig slachtoffers over de vloer. Leuven besloot Saint-Luc immers te ontzien na het nieuws van de explosies in station Maalbeek, terwijl Brussel vreesde dat het hospitaal de handen al meer dan vol had na die in Zaventem.

"Moeten we niet denken aan het geografisch concentreren of integreren van de centrales naar buitenlands model?", werpt Willy Bruggeman daarom op. In zijn overzicht vraagt de veiligheidexpert zich ook af of de centrales geen zicht kunnen krijgen op camera's op de plek van de ramp. En wat met info op de sociale media?

De expert onderstreept voorts de nood aan scenario's voor het stilleggen van het openbaar vervoer. "Wie beslist in functie van welke fase, op basis van welke wettelijke regeling en wie informeert wie?" Het huidige getouwtrek over de sluiting van de Brusselse metro is duidelijk niet voor herhaling vatbaar.

Er moet ook bekeken worden of er geen specifieke noodplannen voor terrorisme nodig zijn. De meningen van de getuigen daarover liepen de voorbije weken uiteen. In het document trekt Bruggeman nog geen conclusies, maar merkt hij wel op dat het ontbreken van de dimensie terrorisme maakt dat ook bijhorende oefeningen ontbraken.

De Algemene Nood- en Interventieplannen moeten in elk geval flexibeler, luidt het nog. "De plannen zijn in de praktijk veel te gedetailleerd en te strak opgezet." Denk aan dikke boeken met lijsten en procedures "zonder een algemene en strategische benadering en praktische, eenvoudige handelingsrichtlijnen".

bron: Belga