ONDERZOEK. Weinig vertrouwen in medeburger over respecteren 'regel van vier'

ONDERZOEK. Weinig vertrouwen in medeburger over respecteren 'regel van vier'

Sinds 10 mei mag een huishouden volgens 'de regel van vier' tot maximaal vier andere mensen ontmoeten. Niet iedereen is van plan van die versoepeling gebruik te zullen maken, blijkt uit de resultaten van de negende golf uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. "Van de respondenten zegt 43% qua sociale contacten niets te zullen veranderen", weet onderzoeker Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven). "Zij zijn van plan om met niemand extra af te spreken. De meeste mensen die aangeven wat meer contact te zullen hebben, stellen dat hun huishouden zich vermoedelijk zal kunnen houden aan de regel om maximaal vier, altijd dezelfde mensen te zien."

Wel zijn er duidelijk verschillen tussen de generaties en geslachten. Slechts de helft van de 18- tot 35-jarige mannen zegt zich aan de regel te zullen houden. Bij vrouwen boven de 65 jaar is dat zo goed als 80%. Voor elke generatie geldt dat de vrouwen zeggen de richtlijn beter te zullen respecteren.

Geen vertrouwen in anderen

Wanneer het aankomt op onze medeburgers, staat het vertrouwen op een laag pitje. "Slechts 10 tot 15% van de mensen - in alle leeftijdscategorieën - denkt dat andere mensen zich goed of zeer goed aan de richtlijn zullen houden", zegt Neyens. "De oudere generaties denken overwegend dat het de medeburgers soms wel, soms niet zal lukken. We zien vooral minder vertrouwen in andere huishoudens bij de groep van volwassenen, bijvoorbeeld de 18- tot 35-jarigen."

De bevraging polste ook naar het aankoopgedrag en het consumentenvertrouwen van de Belgen. Uit de antwoorden blijkt weinig animo om in mei te gaan shoppen: meer mensen geven aan om in de komende maanden wel te willen gaan winkelen, maar het blijft vrij beperkt. Eén Belg op de drie geeft - logischerwijs - dan ook aan iets minder of veel minder geld te zullen besteden aan grotere aankopen.