Oma en opa zijn nog altijd belangrijk voor tieners

Oma en opa zijn nog altijd belangrijk voor tieners

De Gezinsbond onderzocht welke rol grootouders nog spelen in het leven van hun kleinkinderen als die de tienerleeftijd bereikt hebben. Uit het onderzoek blijkt dat oma en opa voor de tieners een belangrijk klankbord blijven.

Klankbord voor band met ouders

Het gespreksonderwerp bij uitstek als de tieners op bezoek zijn, is school. Gevoelige onderwerpen, zoals alcohol of seksualiteit, komen amper aan bod. 28% van de grootouders is wel een belangrijk klankbord voor de tieners over de relatie met hun ouders.

"De meerderheid van de grootouders vindt het niet moeilijk om zich in te leven in de leefwereld van tieners, slechts 17% vindt dit wel lastig. De emotionele en psychologische afstand die er vroeger tussen de generaties was, is er vandaag veel minder. Over de school wordt het meest van gedachten gewisseld, gevolgd door de hobby's, gezondheid en de toekomst. De tieners praten ook graag over de vrienden", zegt Elke Valgaeren van de Gezinsbond.

Via sociale media

Grootouders hebben niet alleen in levende lijve contact met hun tienerkleinkinderen, maar ook via telefoon of sociale media. 78% zegt dat ze de voorbije 2 weken via telefoon, berichtjes of een videogesprek contact heeft gehad met hun tienerkleinkinderen. WhatsApp is het meest populaire mediakanaal: ongeveer de helft van de grootouders gebruikt dat voor contact met hun kleinkinderen.