OM adviseerde levenslang toezicht voor Kim De Gelder wegens hoge recidiverisico

OM adviseerde levenslang toezicht voor Kim De Gelder wegens hoge recidiverisico

Het parket heeft zich in deze procedure, in tegenstelling tot voor het hof van assisen, niet verzet tegen de internering, omdat De Gelder "levenslang onder toezicht dient behandeld te worden om tegemoet te komen aan het hoge recidiverisico". Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen vandaag. "De veiligheid van de samenleving staat centraal en is van primordiaal belang. We blijven dit zeer strikt opvolgen", zegt persmagistraat An Schoonjans. De procedure werd gestart na neerlegging van een verzoekschrift tot internering door de directie van de gevangenis van Oudenaarde in maart 2017, zegt Schoonjans. "De KBM (kamer voor de bescherming van de maatschappij, red.) stelde een college van vijf deskundigen aan. Na een onderzoek van twee jaar kwam het college unaniem tot de vaststelling dat Kim De Gelder op vandaag een ernstige geestesstoornis vertoont en behandeld dient te worden in de hoogst beveiligde instelling van ons land."

In een latere fase kan beslist worden om De Gelder naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) over te brengen. Als het FPC later oordeelt dat zijn geestestoestand voldoende is gestabiliseerd of dat hij genezen is, moet De Gelder terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten. "Mocht de geestesstoornis van Kim De Gelder in de toekomst toch terug verbeteren, kan het interneringsstatuut worden opgeheven en komt zijn levenslange gevangenisstraf opnieuw in uitvoering, zoals voorzien door de interneringswet", zegt het openbaar ministerie.

bron: Belga