Oliering ter grootte van West-Vlaanderen gevonden op de oceaanbodem

Oliering ter grootte van West-Vlaanderen gevonden op de oceaanbodem

De olieramp waar BP de hoofdrol in speelde in 2010 liet een dikke ring achter op de oceaanbodem ter grootte van West-Vlaanderen. Dat toont de nieuwe studie van David Valentine, de hoofdwetenschapper van het onderzoek, aan.

Er zou ongeveer 10 miljoen liter olie op de bodem van de Golf van Mexico liggen ten gevolge van de olieramp in 2010. Valentine, een professor geochemie aan de Universiteit van Californië, zei dat de lekkage grote vlekken heeft achtergelaten met daarin nog meer olie. Het is ook duidelijk waar de olie vandaan komt, ook al waren er geen chemische testen mogelijk om de oorsprong van de olie te achterhalen omdat de olie na verloop van tijd al gedeeltelijk was afgebroken.

Binnen de ring waren de olieniveaus 10.000 keer hoger dan buiten de ring. Op 20 april 2010 vond de olieramp plaats in de Golf van Mexico. Wetenschappers proberen nog steeds te achterhalen waar alle olie heen is, want niet alle olie zit in de ring, en welke effecten de olie verder had op het oceaanleven.

BP zet vraagtekens bij de conlusie van de studie. Jason Ryan, woordvoerder van het bedrijf, verdedigde zich door te stellen dat de auteurs van de studie niet wisten te achterhalen wat de bron van de olie was, waardoor ze wellicht de hoeveelheid olie door de ramp overschatten.

Valentine verwees de twijfels van BP naar fabeltjesland. "Het is onmogelijk om op dit punt exact te bepalen wat de bron van de olie was, maar alle andere bewijsstukken, waaronder de diepte van de olie, de plaats waar het ligt en de afstand tot de plek waar de ramp plaatsvond, wijzen allemaal in de richting van BP.