OCMW's willen dat tegen 2024 niemand nog onder de armoedegrens leeft

OCMW's willen dat tegen 2024 niemand nog onder de armoedegrens leeft

De Federaties van Brusselse en Waalse OCMW's (UVCW en Brulocalis) hebben vandaag naar aanleiding van de verkiezingen in mei hun eisen voor de nieuwe federale regering op tafel gelegd. Eén eis springt eruit: "Tegen 2024 mag niemand in dit land nog onder de Europese armoedegrens leven." De OCMW's zijn enorm bezorgd over de stijgende armoede in de hoofdstad en trekken aan de alarmbel. "Alle armoede-indicatoren staan op rood: tussen 15 en 20 procent van alle inwoners in ons land leeft onder de Europese armoedegrens, 18,5 procent van de kinderen woont in een kansarm gezin en één op de vijf ouderen loopt een armoederisico. Bovendien groeide het aantal mensen dat leeft van een leefloon of equivalent leefloon, het afgelopen jaar aan tot meer dan 150.000. Dat is een stijging van meer dan 35 procent tegenover 2004", stelt Jean Spinette, medevoorzitter van Brulocalis.

De OCMW's vragen een globale strategie en een ambitieus pact dat afgesloten moet worden tussen de federale staat, de deelentiteiten en de lokale besturen. Zo mag tegen 2024 niemand in dit land nog onder de Europese armoedegrens leven.

Om hun taken te kunnen blijven vervullen, vragen de OCMW's meer financiële steun. Er wordt gehoopt op een integrale financiering en een verhoging van de federale tussenkomst in de kosten van het leefloon tot 90 procent voor alle OCMW's. Er wordt nog benadrukt dat de OCMW's ook vergeten werden in het kader van de taxshift.

bron: Belga