OCMW’s benadrukken: «Huisvesting topprioriteit na waterramp»

OCMW’s benadrukken: «Huisvesting topprioriteit na waterramp»
AFP / J. Thys

In een technische nota aan de Waalse regering die zondagavond openbaar is gemaakt, stipt de federatie drie elementen van hoogdringendheid aan: de huisvesting, de versterking van maatschappelijk werkers en de psychosociale ondersteuning.

Huisvesting blijft het meest acute probleem, vooral voor de zwaarst getroffenen. De federatie pleit voor het openstellen van transitaccommodaties. De voorkeur gaat uit naar lichte woonmogelijkheden voor kortdurende huisvesting, maar ook naar huisvesting van ontheemden in rusthuizen. De federatie wil verder een versterking van maatschappelijk werkers voor praktische hulp aan mensen in gevaar in de zwaarst getroffen gemeenten.

Brandstoftekort

Door de overstromingen in de regio Luik staat ook de bevoorrading van aardolieproducten onder druk. Zo kunnen de petroleumproductiedepots in Wandre niet meer bevoorraad worden. Dieselvoorraden zijn al uitgeput, benzine- en stookolievoorraden bevinden zich op een zeer laag niveau. Het risico is dus reëel dat een tekort aan diesel en stookolie onder meer het optreden van onder meer hulpdiensten en opruimingsdiensten lamlegt.

Daarom heeft de federale regering voor de regio Luik een «bevoorradingscrisis» erkend waardoor de overheid indien nodig kan ingrijpen als er een tekort aan aardolie of aardolieproducten zou ontstaan. Door de recente overstromingen zijn die voorraden heel laag, staat te lezen in een persbericht van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).