OCMW Antwerpen moet inbinden over privédetectives

OCMW Antwerpen moet inbinden over privédetectives

Fons Duchateau (N-VA), de vroegere Antwerpse OCMW-voorzitter, heeft met lange tanden de door privé­detectives gevoerde onderzoeken naar steuntrekkers stopgezet. Dat berichten De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag. De onderzoeken die het Antwerpse OCMW liet uitvoeren door het Nederlandse bedrijf Soza Xpert, schenden het beroepsgeheim en zijn onwettig, zegt minister van Maatschappe­lijke Integratie Denis Ducarme (MR). Via privédetectives van Soza Xpert liet het OCMW nagaan of steuntrekkers onroerend goed bezitten in het buitenland en dus fraude plegen als ze hier een uitkering krijgen.

De discussie sleept al een jaar aan. Ducarme is tevreden dat het OCMW de onderzoeken intussen heeft stopgezet en ook niet gebruikmaakt van de informatie. Dat liet Duchateau de minister eind december, in zijn laatste week als OCMW-voorzitter, weten. "We moeten zeer streng optreden tegen sociale fraude, maar het moet wel binnen de grenzen blijven van wat wettelijk is toegestaan", zegt Ducarme.

Er kwam veel bits mailverkeer tussen Brussel en Antwerpen bij kijken, maar uiteindelijk bond Duchateau in. Hij blijft het wel radicaal oneens met Ducarme, zegt zijn woordvoerder.

De kwestie komt ook aan bod in het Antwerpse bestuursakkoord. Daarin staat dat dit "op federaal niveau moet worden uitgewerkt".

bron: Belga