Nultolerantie alcohol: "In eerste instantie pakkans verhogen" (Vias)

Nultolerantie alcohol: "In eerste instantie pakkans verhogen" (Vias)

Vias, het instituut voor verkeersveiligheid en mobiliteit, is niet gewonnen voor nultolerantie voor alcohol in het verkeer. "Het verkeersveiligheidseffect dat verwacht kan worden van een gehele of gedeeltelijk verlaging van de alcohollimiet, is te beperkt in verhouding tot de inspanningen die daartoe geleverd moeten worden", zegt de organisatie. "Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is geen alcohol altijd veiliger dan een beetje alcohol", erkent Vias. "We organiseren al sinds 1995 BOB-campagnes waarbij BOB de bestuurder is die niets drinkt als hij moet rijden en zijn vrienden of familie veilig thuisbrengt. Het is communicatief dus duidelijker dat je geen druppel alcohol drinkt en daarna met de wagen rijdt, dan dat je begint te rekenen of je al dan niet boven de limiet zit."

Toch zegt Vias momenteel niet gewonnen te zijn voor een nultolerantie voor iedereen. Een doeltreffende handhaving van de huidige alcohollimiet van 0,5 promille en een adequate bestraffing zijn voor de organisatie de prioritaire maatregelen om de verkeersveiligheidsdoelstelling van 2020 te halen. Die doelstelling ligt op maximaal 420 verkeersdoden.

"Het risico op een ongeval neemt immers toe naarmate je meer alcohol hebt gedronken. Er moet dus in eerste instantie een verhoging van de pakkans zijn, zodat de bestuurders die het hoogste risico op een ongeval hebben, gepakt kunnen worden", luidt het. Voor beginnende bestuurders vindt de organisatie nultolerantie wel een goed idee, "omdat bij hen de impact van een beetje alcohol groter is".

bron: Belga