Nooit eerder waren zo veel werknemers langdurig ziek

Nooit eerder waren zo veel werknemers langdurig ziek

SD Worx bevroeg tijdens het onderzoek bijna 18.000 Belgische bedrijven. Het stelde vast dat het langdurig ziekteverzuim vorig jaar is geklommen tot 2,81%. Het kortdurend ziekteverzuim bleef ongeveer constant. In 2008 stond het langdurig ziekteverlof nog op 1,75%. Sindsdien is het jaar na jaar enkel nog toegenomen.

De percentages van het onderzoek staan voor het gemiddeld aantal dagen dat iemand langer dan een maand wegens ziekte afwezig is, ten opzichte van het aantal dagen dat men tijdens het ziekteverlof had moeten werken.

Even veel vrouwen als mannen

Langdurig ziekteverlof is verder niet langer gelinkt aan één specifieke bevolkingsgroep. «Verschillen tussen mannen en vrouwen, bedienden of arbeiders en voltijdse of deeltijdse medewerkers zijn niet langer relevant», zegt Tony Swinnnen van SD Worx. «Van alle langdurig zieken zijn er nu even veel vrouwen als mannen, en bedienden en arbeiders zijn beiden vatbaar voor langdurige ziekte. In 2008 zagen we nog vooral een mannelijke arbeiderspopulatie als risicogroep.»

Telewerken helpt

Een verklaring voor het toenemend langdurig ziekteverzuim ligt in het feit dat we langer werken, maar dat is niet de enige oorzaak. «We zullen moeten aanvaarden dat werk steeds complexer wordt. Feit is dat de huidige werkorganisatie niet is aangepast aan de nieuwe inhoud en vereisten van die jobs.»

SD Worx wijst erop dat thuiswerken of telewerken - bij voorkeur beperkt tot twee dagen per week - een bewezen positief effect heeft op langdurig verzuim. «De werknemer krijgt meer autonomie en vrijheid om de zorg voor zichzelf of anderen en arbeid te combineren.» Daarnaast kunnen bedrijven ook inzetten op reïntegratie. «Hoe langer iemand afwezig is, hoe kleiner de kans dat hij of zij ooit terugkeert. Het is dan ook zeer belangrijk om het contact met de medewerker te houden in de periode van afwezigheid», aldus Swinnen.

Aanpassing arbeidsrecht

Volgens Bart Buysse, directeur-generaal van werkgeversorganisatie VBO, is dit een teken dat het arbeidsrecht aangepast moet worden. «Onze wetgeving dateert van de jaren 60, 70 en 80, is rigide en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsvormen en -noden. In plaats daarvan moet er ingezet worden op maatwerk, met aangepaste instrumenten voor de werkgever en specifieke oplossingen op de werkvloer.»

Foto Pixabay