Noodplan in Molenbeek weer opgeheven

Het gemeentelijk noodplan, dat in Molenbeek was afgekondigd na de politieoperatie in de Vier-Windenstraat, is weer afgeblazen. Dat heeft de gemeente vanavond meegedeeld. Burgemeester Françoise Schepmans had het noodplan uit voorzorg afgekondigd. Mensen die niet naar huis konden omdat hun woning in de veiligheidszone lag, werden opgevangen in het gemeentehuis of in het aanpalende AJJA-gebouw. Maar omdat de politieactie sinds 20.30 uur is afgelopen, is intussen ook het noodplan weer ingetrokken. Enkel de bewoners van het gebouw op de Vier-Windenstraat 79 kunnen voorlopig nog niet naar huis. Zij krijgen deze nacht een slaapplaats van de gemeente aangeboden.

De gemeente benadrukt dat ook de kinderen in de scholen 'De Windroos' en 'La Rose Des Vents' in veiligheid werden gebracht. De leerlingen hebben al sinds 18.00 uur het gebouw verlaten. Molenbeek zal maandagochtend vanaf 7.30 uur ook psychische ondersteuning ter beschikking stellen van de school. Niet enkel de kinderen, maar ook de ouders, onderwijzers en andere personeelsleden van de school kunnen daar gebruik van maken.

bron: Belga