"Nog geen doemscenario's ondanks lage waterstanden"

"Nog geen doemscenario's ondanks lage waterstanden"

Dat de waterstanden laag zijn "betekent niet dat wij onmiddellijk geconfronteerd zullen worden met allerlei doemscenario's". Dat zegt AquaFlanders, de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven. Verschillende experts waarschuwen voor mogelijke watertekorten en droogteproblemen in de zomer. De grote droogte van 2018 is nog niet verteerd en eigenlijk is er een natte lente nodig om de tekorten aan te vullen.

Volgens AquaFlanders is er nog geen reden tot paniek. De waterbedrijven zijn erop voorzien om vraag en aanbod in evenwicht te houden, luidt het. "De Vlaamse waterbedrijven zijn de laatste jaren, mede onder druk van het veranderende klimaat, geëvolueerd van waterproductie- en distributiebedrijven naar integrale waterbedrijven die zich volledig inpassen in een circulair model."

Zo maken waterbedrijven aan de aanbodzijde niet alleen meer gebruik van grondwater en oppervlaktewater. "Er wordt nu meer en meer ingezet op een integrale en circulaire benadering van waterbeheer. Het afvalwater wordt gezuiverd en opnieuw in de watercyclus in omloop gebracht. Restwater van zowel het productie- als het distributieproces (o.a. spoelwater) wordt opnieuw geïnfiltreerd om de grondwaterreserves aan te vullen", zegt de koepelvereniging, die voorts pleit voor de ontharding van Vlaanderen. "Zo kan regenwater in de bodem infiltreren en de grondwaterlagen blijven voeden."

Ook aan de vraagzijde nemen de Vlaamse waterbedrijven initiatieven, klinkt het. Het gaat onder meer om bewustmakingscampagnes om verbruikers aan te zetten om spaarzaam om te springen met water. Gisteren zei ook minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) al dat de toestand van het grondwaterpeil in Vlaanderen nog niet "kritiek" is, maar dat we wel "alert moeten zijn".

bron: Belga