Nog altijd geen nationaal antiracismeplan, ondanks belofte uit 2001

Nog altijd geen nationaal antiracismeplan, ondanks belofte uit 2001

België heeft op dit moment nog altijd geen interfederaal plan voor de strijd tegen racisme. In 2001, tijdens een internationale conferentie tegen racisme in het Zuid-Afrikaanse Durban, ging ons land nochtans het engagement aan zo'n plan uit te werken. Een dertigtal middenveldorganisaties herinnerden volksvertegenwoordigers vandaag, tijdens een colloquium in de Kamer, aan die belofte. Ze bezorgden de parlementsleden elf voorstellen tot actie. "Er is echt geen interesse voor dit thema", aldus Nicolas Bossut, secretaris-generaal van BePax. De organisatie is, samen met de Mensenrechtenliga en MRAX, een van de leden van de coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme. De organisaties stellen onder meer voor inbreuken op de antidiscriminatiewetten beter op te volgen of elke nieuwe wet te onderwerpen aan een antidiscriminatietest.

"De staatssecretaris voor Gelijke Kansen heeft onlangs verschillende stappen gezet", aldus Thomas Peeters van Orbit vzw. "We hebben vernomen dat een antiracismeplan voorbereid wordt, en dat het middenveld mee aan tafel zou mogen. Maar voorlopig zijn we nog niet gecontacteerd." Parlementsleden van sp.a, CD&V, Ecolo/Groen, PS en Défi verwelkomden het initiatief. Allen zeiden ze bereid te zijn om hierin vooruit te gaan, onder meer door de bevoegde ministers te interpelleren.

bron: Belga