NMBS en minister hebben akkoord over niet tien, maar twaalf gratis treinritten

NMBS en minister hebben akkoord over niet tien, maar twaalf gratis treinritten

Zoals bekend bereikte de superkern - de regeringstop en de partijen die de volmachten steunen - twee weken geleden een akkoord om elke Belg tien gratis treinritten aan te bieden. Het ging om een voorstel van de groenen, die daarmee het binnenlands toerisme wilden stimuleren. Een week later werd het akkoord bijgeschaafd. De tickets zouden op naam komen en zouden moeten worden aangevraagd. Dat zou de kostprijs van de maatregel helpen drukken.

De raad van bestuur van de NMBS verzette zich echter tegen de regeling. Het kwam uiteindelijk tot overleg tussen de spoormaatschappij en de minister en op basis van een voorstel van de NMBS kwamen beide partijen tot een akkoord. De minister licht dat vrijdagnamiddag toe op het kernkabinet van de regering-Wilmès.

Twee tickets per maand

Het akkoord slaat op twaalf in plaats van tien ritten, maar over de modaliteiten moet nog een en ander worden uitgeklaard binnen de kern. Nadien moet ook de raad van bestuur van de NMBS zich over het akkoord buigen. Zo zou er sprake zijn van twee tickets per maand, gespreid over zes maanden.

Bij Groen reageert Kamerlid Kim Buyst tevreden op het akkoord. "De twaalfrittenkaart geeft een boost aan binnenlands toerisme en zorgt voor financiële steun aan de NMBS. De spreiding in de tijd zorgt er voor dat de veiligheid van het personeel en de treinreizigers altijd wordt gegarandeerd. Met 'tournée nationale' helpen we om het vertrouwen te herstellen na de coronacrisis, extra files te vermijden en het binnenlands toerisme aan te moedigen", zegt Buyst. N-VA is gekant tegen de maatregel. "Pure geldverspilling", vindt Kamerlid Tomas Roggeman.