Nieuwe wegcode treedt vandaag in werking

Nieuwe wegcode treedt vandaag in werking

In totaal omvat de wegcode vanaf vandaag zes nieuwe regels, volledig gericht op de zwakke weggebruiker. Ze moeten voetgangers, fietsers en gebruikers van elektrische steps beter beschermen.

Elektrische voertuigen

De opvallendste maatregel betreft de maximaal toegelaten snelheid voor elektrische steps en andere "gemotoriseerde voortbewegingstoestellen", zoals hoverboards en rolstoelen. Die wordt opgedreven van 18 naar 25 kilometer per uur. De Belgische wegcode sluit zich zo aan bij de Europese wetgeving en de praktijk - veel elektrische steps reden nu al aan 25 kilometer per uur. Voortaan zullen mensen met een speedpedelec met twee naast elkaar mogen rijden, zoals dat voor fietsers al veel langer mogelijk is.

Vierkant groen

De nieuwe regels maken het ook mogelijk om op een kruispunt alle fietsers tegelijk groen te geven. Een toepassing van deze maatregel zal niet voor morgen zijn, maar moet het mogelijk maken dit in te voeren op kruispunten waar veel fietsers passeren. Op enkele plaatsen in Antwerpen ging er vorig jaar al een proefproject met het zogenaamde vierkant groen van start.

Fietsers

Ook bakfietsen hebben baat bij de nieuwe wegcode. Zijn de drie- of vierwielers minder dan een meter breed, dan vallen ze onder dezelfde regels als gewone fietsen. Ze mogen dan bijvoorbeeld tegen de richting in rijden in straten met beperkt eenrichtingsverkeer en mogen zich begeven in zones voor plaatselijk verkeer en in voetgangerszones. Jonge fietsers zullen tot hun tiende verjaardag onder alle omstandigheden op het fietspad mogen rijden. Tot voor kort mochten ze dat tot hun negende blijven doen. Buiten de bebouwde kom zullen auto's die een fietser inhalen voortaan bovendien 1,5 meter plaats moeten laten, in plaats van 1 meter zoals dat toch nog toe het geval was.

Voetgangers

De laatste maatregel betreft de voetgangers. Als zich binnen de 20 meter van waar ze de straat willen oversteken een zebrapad bevindt, dan moeten ze dat zebrapad gebruiken. Vroeger moest dat zebrapad binnen de 30 meter liggen.