Nieuwe tram zorgt voor snelle verbinding tussen Neder-Over-Heembeek en centrum Brussel

De stad Brussel, het Brussels Gewest en de MIVB hebben zaterdag het tracé voorgesteld van de nieuwe tramlijn die Neder-Over-Heembeek met het centrum van de hoofdstad zal verbinden. De route gaat van het Militair Hospitaal naar het Rogierplein en doet onderweg onder meer het winkelcomplex Dockx Bruxsel en het Noordstation aan. Doel is de nieuwe tramlijn tegen 2025 in te huldigen. Bewoners, gebruikers en bedrijven werden nauw betrokken bij het uittekenen van het tracé. Een stuurgroep kwam tussen juni en december 2019 vijf keer bijeen om in overleg een consensus te bereiken over het traject. De evolutie van het tracé werd aan de burgers gecommuniceerd tijdens bijeenkomsten in september, november en ook nog zaterdag.

Ook bij de aanleg van de tramlijn zal burgerparticipatie centraal staan. "Een nieuw burgerpanel met omwonenden en handelaars wordt gevormd om zeer concreet het profiel van het wegdek te bepalen, de beveiliging van de kruispunten, de breedte van de voetpaden, de aanleg van fietspaden, parkeerzones, groene ruimtes enz.", aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Het opstellen van het lastenboek en het uitvoeren van een mobiliteitsstudie gaan dit jaar van start. Het indienen van de vergunningsaanvraag wordt verwacht tegen eind 2021. Begin 2023 zouden de werken dan van start gaan.

bron: Belga