Nieuwe steunmaatregelen: tijdelijke werkloosheid mogelijk tot 31 maart en extra geld voor de zorg

Nieuwe steunmaatregelen: tijdelijke werkloosheid mogelijk tot 31 maart en extra geld voor de zorg

Via het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona kunnen ondernemingen die hun productie zien terugvallen hun werknemers tijdelijk thuis zetten. Zij vallen dan terug op een werkloosheidsuitkering van 70 procent van hun bruto maandloon, met een plafond van 2.754,76 euro, en een bijkomende toeslag van iets meer dan 5 euro per dag van de RVA.

Het stelsel gold tijdens de eerste golf van de coronapandemie afgelopen voorjaar al voor alle ondernemingen, maar dat werd in september teruggeschroefd naar de zwaarst getroffen sectoren. De tijdelijke werkloosheid wordt nu opnieuw uitgebreid naar alle bedrijven, besliste de federale regering vrijdag. Dat is nog zeker tot 31 maart zo, maar de maatregel kan indien nodig nog worden verlengd.

Tweede golf overleven

De versoepeling van het tijdelijk werkloosheidsstelsel maakt deel uit van een resem sociaaleconomische steunmaatregelen die werknemers, gezonde bedrijven, kwetsbare personen en cruciale sectoren door de tweede golf moeten sleuren. Een groot deel daarvan is een verlenging van de bestaande maatregelen tot en met het eerste kwartaal van 2021.

Eindejaarspremie

De regering-De Croo voert daarnaast een hele batterij aan nieuwe maatregelen in. Zo zal de RVA een supplement uitbetalen bovenop de eindejaarspremie van werknemers die dit jaar lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Alleen wie het afgelopen jaar minstens 52 dagen thuis zat komt in aanmerking en zal een toeslag van 10 euro per dag tijdelijke werkloosheid bovenop die 52 dagen krijgen. Concreet krijgen die mensen eind dit jaar minstens 150 euro extra op de rekening.

De overheid voert daarnaast een aanpassing door in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. De dagen tijdelijke werkloosheid zullen gelijkgesteld worden aan de gewerkte dagen voor de berekening van dat bedrag.

Zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen, kmo's en ondernemingen doet de regering een bijkomende inspanning. De vrijstelling van de RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van dit jaar wordt uitgebreid naar andere sectoren dan de sectoren die verplicht moesten sluiten. Ondernemingen die rechtstreeks afhankelijk zijn van die sectoren, en die een omzetverlies van minstens 65 procent in vergelijking met vorig jaar kunnen aantonen, krijgen de vrijstelling nu ook. Het gaat bijvoorbeeld aan leveranciers die vooral aan horecazaken leveren.

Daarnaast krijgen zelfstandigen de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen om de uitgestelde sociale bijdragen te betalen, zodat dat bedrag niet in één keer van de rekening gaat. Het klassieke overbruggingsrecht wordt dan weer tijdelijk uitgebreid zodat ook starters die een half jaar actief zijn - in plaats van een jaar zoals nu het geval is - er gebruik van kunnen maken.

Mentale gezondheid

Tot slot heeft de regering aandacht voor de sociale gevolgen van de crisis. Er komt een taskforce voor kwetsbare groepen die een budget van 75 miljoen euro krijgt om in overleg met de sector maatregelen te nemen om kwetsbare mensen zoveel mogelijk te ondersteunen. De regering denkt onder meer aan campagnes om de verschillende hulplijnen, zoals 1712, bekender te maken bij het grote publiek.

Hoeveel dat hele pakket de federale regering gaat kosten, is niet duidelijk, zei premier Alexander De Croo op een persconferentie na afloop van de Kern. "De maatregelen zijn tijdelijk, maar de kostprijs zal afhangen van hoe lang de gezondheidssituatie nog moeilijk blijft."