Nieuwe routes moeten zorgen voor vlotter en veiliger scheepvaartverkeer in Noordzee

Nieuwe routes moeten zorgen voor vlotter en veiliger scheepvaartverkeer in Noordzee

Vanaf 1 juni 2017 gelden er nieuwe scheepsroutes voor de Belgische en Nederlandse kust. De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. De nieuwe routes moeten zorgen voor een vlotter en ook veiliger scheepvaartverkeer. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De Belgische en Nederlandse Noordzeekust gonst van de activiteit. Er is onder meer visserij, zand- en grindwinning, scheepvaart, olie- en gaswinning, windmolenparken,... Daarin een vlot en veilig scheepvaartverkeer organiseren, is geen sinecure. Bovendien schiet het bestaande routeringsysteem te kort. Daarom hebben België en Nederland samen een nieuw voorstel met routes uitgewerkt. Om te komen tot dat voorstel is ook een brede consultatie georganiseerd met alle betrokkenen, gaande van de kustwacht tot de reders en de visserij-organisaties. In het nieuwe routeplan zijn onder meer bestaande routes aangepast, worden ankergebieden gewijzigd en wordt er bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de windparken.

"Het nieuwe routeringssysteem zorgt voor duidelijke routes die het navigeren voor de scheepvaart vereenvoudigen. Het risico op aanvaringen vermindert en dus ook de kans op milieuverontreiniging", luidt het. De nieuwe routes worden op 1 juni ingevoerd. Tot die datum loopt een informatiecampagne om alle gebruikers van de Noordzee te informeren.

bron: Belga