Nieuwe oranje-blauwe coalitie schiet uit startblokken

Nieuwe oranje-blauwe coalitie schiet uit startblokken

"Deze oranje-blauwe coalitie kiest voor een actieprogramma met drie prioriteiten", zegt premier Michel. "De eerste prioriteit is de koopkracht en het socio-economisch beleid. Veiligheid en justitie zijn de tweede prioriteit."

De derde as wordt een ambitieus klimaatbeleid, aldus de eerste minister: "Enkele dagen geleden heeft de bevolking een sterk burgerlijk en politiek signaal gestuurd. We willen duidelijk maken dat we dat signaal hebben gehoord, in overleg met de deelstaten."

Vervroegde verkiezingen

De "verantwoordelijke oranje-blauwe" regering zal voortaan echter over slechts 52 op 150 Kamerzetels beschikken. "De Grondwet geeft aan dat een meerderheid in het parlement verkiezingen kan vragen. Indien er vervroegde verkiezingen zouden komen, dan zitten we in een situatie die het land gedurende een jaar zou blokkeren. De kans is klein dat een nieuwe regering zal gevormd zijn alvorens de kiezer in mei heeft gestemd voor het regionale en Europese niveau", legt Michel uit.

Daarom steekt de premier de hand uit naar het parlement om het licht op groen te zetten voor de beslissingen die al binnen de regering waren afgeklopt, zoals de begroting. Hij hoopt dat de N-VA, die de beslissingen binnen de regering steunde, die ook zal steunen in het parlement.

Herschikking bevoegdheden

De bevoegdheden van de N-VA-ministers en -staatssecretarissen zijn ondertussen al verdeeld over andere leden van de regering. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo wordt minister van Financiën en blijft bevoegd voor Internationale Ontwikkeling, Pieter De Crem (CD&V) wordt minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Maggie De Block (Open Vld) wordt ook bevoegd voor Asiel en Migratie.

Philippe De Backer (Open Vld) behoudt zijn huidige bevoegdheden (strijd tegen de sociale fraude, Noordzee) maar hij neemt Digitale Agenda, Telecom en Post over van De Croo en administratieve vereenvoudiging van Theo Francken. MR-vicepremier Didier Reynders neemt er Defensie bij. Kris Peeters (CD&V) neemt er Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een Beperking bij. Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) wordt ook bevoegd voor Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid.

Vandaag zal Michel op een vergadering van de Verenigde Naties in Marrakecht verklaren dat België het immigratiepact zal goedkeuren. De echte ondertekening is voor een bijeenkomst in New York, binnen twee weken.