"Nieuwe inspecteurs worden afgesnoept door federale politie"

"Nieuwe inspecteurs worden afgesnoept door federale politie"

De gemeenteraad van Leuven heeft maandagavond de aanwerving van dertien nieuwe politie-inspecteurs goedgekeurd. Louis Tobback (sp.a) vreest echter dat hij hen niet vaak gaat zien. "In de huidige omstandigheden moet de lokale politie te vaak de federale versterken. En het wordt nog erger", zei de Leuvense burgemeester. Naar aanleiding van de benoeming van de nieuwe inspecteurs hekelde Tobback het opeisen van de lokale politie door het federale niveau. "Door de terreurdreiging worden lokale politiediensten doorlopend gevraagd om federale collega's te versterken. Er staat een limiet op het aantal uren van opeising. De jongste jaren was dat aantal maar voor 55 procent opgebruikt. Dit jaar was de limiet door alle bijkomende bewakingen al op 1 juli overschreden."

De stad Leuven ontving een brief van de FOD Binnenlandse Zaken dat vanaf nu de capaciteit voor 2017 wordt aangesproken. "Onze nieuwe inspecteurs dienen dus om de tekorten van de federale politie op te vangen. Ik ben graag solidair met de federale overheid, maar de huidige minister en zijn voorgangers zorgden voor een reusachtig tekort bij de federale politie. Met meer middelen zouden ze nu niet de lokale politiediensten moeten uitputten zodat die hun eigen job niet meer kunnen doen."

Tobback herhaalde tot slot zijn standpunt dat een fusie van de Brusselse politie al veel zou oplossen.

bron: Belga