Nieuwe informatiecampagne: ritsen doe je zo

Nieuwe informatiecampagne: ritsen doe je zo

Alhoewel ritsen sinds 2014 verplicht is op plaatsen waar er een rijstrook wegvalt en het verkeer sterk vertraagt, blijkt uit onderzoek van VIAS dat 1 op de 5 bestuurders nog steeds niet weet hoe het precies werkt. Bijna 4 op de 10 bestuurders merken elke dag hoe andere bestuurders op een foute manier ritsen, iets waaraan 84% zich stoort. Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter ook dat 88% voorstander is van het systeem omdat het onder meer voor vlotter verkeer zorgt.

Beurtelings

Bij correct ritsen blijft de bestuurder op de wegvallende rijstrook rijden tot zo'n 50 meter voor de versmalling om vervolgens in te voegen op de rijstrook waar het verkeer zich verderzet. De bestuurders, die zich reeds op deze rijstrook bevinden, moeten hierbij vrijwillig beurtelings ruimte maken om te laten invoegen. Het AWV raadt de invoegende bestuurders aan hun snelheid vanaf 300 meter voor de versmalling aan te passen aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende strook en in te voegen zonder te remmen zodat het verkeer vlot kan blijven doorrijden.

Rechtvaardig

«Niet-correct ritsen is een grote irritatie in het verkeer. Terwijl het een zeer hoffelijk principe is: alle rijstroken worden volledig tot op het einde benut en om de beurt krijgen de weggebruikers voorrang. Rechtvaardiger kan bijna niet. Ritsen zorgt zo voor een vlotte doorstroming en voor een veiliger verkeer», aldus minister Lydia Peeters in Lubbeek. Niet correct ritsen is een overtreding van de eerste graad en wordt bestraft met een boete van 58 euro.

Correct

Uit een eerdere peiling van Vias blijkt dat er ook regionale verschillen zijn bij de kennis van het ritsen. In Vlaanderen (86%) is de exacte toepassing van de regel wel redelijk goed gekend, maar in Wallonië (73%) en Brussel (74%) weten veel bestuurders toch niet hoe ze dit principe moeten toepassen. Negentien procent van de Waalse bestuurders en 21% van de Brusselse bestuurders denkt zelfs dat wanneer een weg gaat versmallen je zo snel mogelijk moet invoegen op de rijstrook waar je rechtdoor kan blijven rijden.

Herhaling

Het is niet de eerste keer dat het Agentschap Wegen en Verkeer een infocampagne lanceert om bestuurders te leren ritsen. In 2018 gaf toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het startschot voor een gelijkaardige informatiecampagne. Ook toen werd er campagne gevoerd met de slogan ‘rits vooraan, file zo gedaan'.

Op www.ritsendoejezo.be kan je meer gedetailleerde info vinden.