Nieuwe, goedkope techniek om water te zuiveren werkt op zonlicht

Nieuwe, goedkope techniek om water te zuiveren werkt op zonlicht

Drinkbaar water is uitermate belangrijk om te kunnen overleven en dus ook een van de prioriteiten in arme en droge gebieden of in de eerste dagen na een grote natuurramp. Een team van ingenieurs van de Amerikaanse universiteit van Austin is daarom op de proppen met een nieuw procedé om besmet of zeewater goedkoop te zuiveren.

Spotgoedkope grondstoffen

Het nieuwe systeem wordt aangedreven door een onuitputtelijke bron van energie: de zon. Zonlicht zet de zuivering in werking en rekent daarbij op een gel-polymeer materiaal. Dat is goedkoop in productie en bevat de twee interessante eigenschappen van zijn grondstoffen. Zo slorpt het water op en geleidt het ook de warmte van zonnestralen. Daardoor kan het systeem proper en veilig drinkwater produceren uit zowel bevuild als zeewater, stelt het Environmental News Network.

Dat zo'n systeem broodnodig is, bewijzen cijfers van de Verenigde Naties. Elke week sterven er zo'n 30.000 mensen door de consumptie of het gebruik van ongefilterd water. Hoewel het meeste van die sterfgevallen in derdewereldlanden voorvallen, krijgt ook een land zoals de Verenigde Staten soms te kampen met een plots tekort aan drinkbaar water. Denk daarbij aan de periode na orkanen, tropische stormen of andere natuurrampen.