Nieuw zorgprogramma moet voor optimale stervensfase zorgen in geriatrie

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben samen het Zorgprogramma Laatste Levensdagen ontwikkeld. Dat zorgprogramma moet voor meer comfort zorgen tijdens de stervensfase van mensen die overlijden op een geriatrische ziekenhuisafdeling in Vlaanderen. De resultaten verschijnen woensdag in het medische tijdschrift The Lancet. Het Zorgprogramma Laatste Levensdagen is een leidraad voor zowel familieleden als artsen en verpleegkundigen. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat er bij veel patiënten op de geriatrische afdeling nog interventies in de laatste levensuren worden opgestart terwijl die niet altijd in hun beste voordeel zijn.

Via ondersteunende documenten, zoals brochures voor familieleden over de stervensfase en de rouw of een handleiding voor de afdeling geriatrie met een tweedaagse training van het personeel, wordt de symptoomlast van de patiënt verbetert. Het gaat dan over symptomen als pijn, rusteloosheid, kortademigheid, zich verslikken, moeite met slikken en angst.

In tien Vlaamse ziekenhuizen en bij 534 stervende patiënten werden testen uitgevoerd rond de effectiviteit van het zorgprogramma. Hierbij implementeerden vijf ziekenhuizen het Zorgprogramma en werd de symptoomlast van mensen die in deze ziekenhuizen stierven vergeleken met mensen die stierven in de vijf ziekenhuizen die het Zorgprogramma niet implementeerden.

De onderzoeksgroep werkt al aan een implementatieproject om het zorgprogramma verder uit te rollen, zodat het deel kan worden van de standaardzorg voor ouderen die sterven in het ziekenhuis.

bron: Belga