Nieuw Vlaams zorgnet voor wensouders wil betere informatie en emotionele ondersteuning

In Gent is zaterdag 'Kinderwens.net' gelanceerd, een nieuw Vlaams zorgnet voor wensouders van Kinderwens vzw. "We hebben zeven jaar gewerkt aan het project, omdat de zorg te versnipperd lag in Vlaanderen en de emotionele kant te vaak vergeten werd", zegt projectontwikkelaar Shanti Van Genechten. 'Kinderwens.net' wil een verwijs- en expertisenetwerk rond het thema kinderwens vormen en heeft de ambitie om in heel Europa actief te zijn. "Dankzij het zorgnet zorgen wij ervoor dat het beslissingsproces optimaal wordt begeleid wanneer zwanger worden moeilijk is. Bovendien willen wij ook een vangnet bieden voor mensen die een zwangerschapsverlies of doodgeboorte meemaken en voor mensen die definitief ongewild kinderloos zijn."

In het nieuwe zorgnet zullen huisartsen, gynaecologen en vroedvrouwen samenwerken, maar ook onder meer Steunpunt adoptie, de KU Leuven, het Life Leuven fertiliteitscentrum en andere vzw's.

Door niet meer op een eiland te werken maar de verbinding te maken tussen de expertise in Vlaanderen rond de thematiek, kunnen we de zorgvraag van een wensouder veel beter beantwoorden, zegt Van Genechten. "We willen een totaalzorg creëren voor Vlaamse wensouders. Ik ben zelf kind van wensouders. Ouders met een verlangen naar kinderen moeten heel erg op zoek naar waar ze de juiste medische zorg vinden, maar ook de nodige emotionele ondersteuning. De psychosociale kant wordt te vaak vergeten. De huisartsen zijn ook vragende partij om naast een patiëntendossier ook een apart kinderwensdossier te hebben."

Meer informatie op www.kinderwens.net.

bron: Belga