Nieuw type verkeerslichten voor fietsers voor het eerst geïnstalleerd

Nieuw type verkeerslichten voor fietsers voor het eerst geïnstalleerd

Sinds mei 2019, bij de herziening van de wegcode, is een nieuw type verkeerslicht toegelaten. Onder een bestaand driekleurig licht wordt een vierde licht toegevoegd met een fietslogo en een pijltje. Dit licht zal oranje knipperen wanneer fietsers rechtsaf of rechtdoor door het rode (of oranje) verkeerslicht mogen fietsen.

Rechtsaf of rechtdoor vrij voor fietsers betekent niet dat de fietsers geen conflicten met andere weggebruikers hebben, of dat ze voorrang hebben, zegt het agentschap. Ze mogen het rode verkeerslicht voorbijrijden, maar moeten voorrang geven aan andere bestuurders en voetgangers.

"Minder onnodig wachten en veilig"

Brugge krijgt de Vlaamse primeur. Aan de voorkant van het station krijgen de kruispunten Ketsbruggestraat x R30 en Chantrellstraat x R30 het nieuwe verkeerslicht.

Het nieuwe verkeerslicht kwam er, onder andere, op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Rechtsaf vrij voor fietsers zal worden toegepast op kruispunten waar het mogelijk is en waar het veilig kan. Bijvoorbeeld wanneer een fietser bij het rechts afslaan meteen op een fietspad terecht komt, of in een zone 30.

"Door dit nieuwe verkeerslicht zorgen we er vanaf nu voor dat fietsers steeds minder onnodig voor een rood licht staan te wachten", verduidelijkt minister van mobiliteit Lydia Peeters. "Op veel kruispunten kunnen fietsers veilig rechtsaf slaan, ook al staat het verkeerslicht op rood. Dit kruispunt in Brugge is het eerste dat uitgerust wordt met dit nieuwe verkeerslicht. Ook op andere kruispunten, waar we de lichtenregeling aanpassen, rollen we dit mee uit."