Nieuw schooljaar - 1,2 miljoen leerlingen en 164.000 personeelsleden maandag opnieuw naar school

Voor bijna 1,2 miljoen leerlingen en 164.000 personeelsleden uit meer dan 3.500 scholen start maandag een nieuw schooljaar. Net als elk jaar gaat de start van het nieuwe schooljaar gepaard met een aantal nieuwigheden. Dit jaar gaat het onder meer om de nieuwe eindtermen in de eerste graad van het secundair onderwijs en de nieuwe inschrijvingsregels. 1 september, of dit jaar 2 september, is traditioneel de start van een nieuw schooljaar. Voor zowat 1,2 miljoen leerlingen en zo'n 164.000 personeelsleden rinkelt dan de schoolbel opnieuw (of voor de eerste keer).

Even traditioneel zijn de nieuwigheden aan het begin van een nieuw schooljaar. Zo worden de werkingsmiddelen van het kleuteronderwijs gelijkgesteld met het lager onderwijs, iets wat het Vlaams Parlement nog vlak voor de verkiezingen goedkeurde.

Het wordt ook uitkijken naar de start van de nieuwe eindtermen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Eindtermen zijn minimumdoelen die het Vlaams Parlement noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Het is afwachten of de scholen voldoende voorbereid zijn op die vernieuwde eindtermen.

Ook de vernieuwde inschrijvingsregels treden in werking, al gaat het dan al om de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021. Scholen die leerlingen willen kunnen weigeren op basis van capaciteit, worden verplicht de inschrijvingen te organiseren via een digitale aanmeldingsprocedure. Alle aanmeldende scholen gebruiken hetzelfde standaardalgoritme - een ordening op toeval met optimalisatie - om leerlingen te ordenen en toe te wijzen.

Nog nieuw is dat de schooltoelagen vanaf dit schooljaar worden vervangen door de schooltoeslag. Ze worden ook geïntegreerd in het Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat voortaan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. Men moet vanaf het schooljaar 2019-2020 dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket, het vroegere kinderbijslagfonds.

Ook voor het onderwijspersoneel wijzigt een en ander. Zo heeft een tijdelijk personeelslid vanaf het nieuwe schooljaar recht op aanvangsbegeleiding en kan hij of zij sneller het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) verwerven.

Vanaf 1 september 2019 heeft een personeelslid ook recht op twee dagen omstandigheidsverlof in plaats van één voor het huwelijk en het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning.

bron: Belga