Nieuw pro Deosysteem moet misbruiken bij asielaanvragen stoppen

Nieuw pro Deosysteem moet misbruiken bij asielaanvragen stoppen

Op donderdag 1 september treedt een nieuw puntensysteem in werking voor de vergoeding van pro Deo-advocaten, dat een eind moet maken aan de misbruiken bij asielaanvragen. Voor minister van Justitie Koen Geens wordt de nomenclatuur aangepast aan de aard van de prestatie. Het is de bedoeling om onder meer bemiddeling te favoriseren en onder meer de herhaalde asielaanvragen te ontmoedigen. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken spreekt van "één van de grootste hervormingen ooit in vreemdelingenzaken". Het nieuwe systeem werd gisteren door Het Laatste Nieuws uit de doeken gedaan. De hervorming bestaat er onder meer in dat de pro Deo-advocaat voortaan slechts 3 punten - 1 punt is 25 euro waard - krijgen voor het bijwonen van een verhoor bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtingen en Staatslozen (CGVS) in plaats van 15 vandaag. Bij meervoudige asielaanvragen wordt de puntenvergoeding verminderd wanneer er geen nieuwe elementen worden aangehaald. Bij kennelijke onrechtmatige beroepen of beroepen die wegens fouten niet op de rol geplaatst worden, krijgt de advocaat zelfs geen vergoeding meer.

Minister van Justitie Geens, die de hervorming samen met de Orde van Vlaamse Balies uitwerkte, verduidelijkte op Radio 1 dat de nomenclatuur werd aangepast naar de aard van de prestaties. De bedoeling was om een aantal prestaties aan te moedigen, zoals bemiddeling, en een aantal andere prestaties te ontmoedigen zoals de herhaalde asielaanvragen, zei hij.

Theo Francken reageert op zijn blog opgetogen over de hervorming. "Na vele mislukte pogingen in het verleden wordt ein-de-lijk komaf gemaakt met de lucratieve asiel- en migratiebusiness via het pro Deostelstel. Iedereen blijft recht hebben op een pro Deo-advocaat maar de misbruiken en procedureslagen worden financieel fors ontmoedigd", aldus de N-VA-staatssecretaris. Hij hoopt dat mede hierdoor alle achterstand in vreemdelingenzaken tegen eind 2017 zo goed als weggewerkt zal zijn.

bron: Belga