Nieuw op 1 september - Regelgevend kader voor ambulanciers niet dringend patiëntenvervoer

Op 1 september treedt een regelgevend kader in werking voor de ambulanciers die instaan voor het niet dringend vervoer van patiënten van, naar of tussen zorginstellingen of zorgverstrekkers. Deze ambulanciers zullen daartoe een opleiding van minstens 160 uur moeten volgen of gevolgd moeten hebben. Er zijn een aantal overgangsmaatregelen voor wie niet voldoet aan alle criteria. Dit beroep bestond al langer, maar de beroepstitel, minimale kwalificatievereisten en bevoegdheden werden nog niet bepaald. Bovenop de opleiding vooraf zullen ze ook een bijscholing moeten volgen van minstens 8 uren per jaar.

Deze ambulanciers kunnen bepaalde prestaties stellen, zoals het verderzetten van een behandeling met zuurstof, heffen, tillen en correct positioneren van de patiënt en de patiënt verplaatsen met of zonder hulpmiddelen.

Vanaf 1 september volgend jaar kunnen ze een erkenning en een visum aanvragen.

bron: Belga