Nieuw op 1 september - Commissie van Toezicht in elke gevangenis

Vanaf 1 september moet in elke gevangenis een Commissie van Toezicht opgericht zijn. De leden van die commissies zullen onder meer toezicht houden op de werking van de gevangenis en vanaf volgend jaar ook de klachten van gedetineerden tegen de directie moeten behandelen. De commissies bestonden al, maar hun werking was niet geüniformiseerd. En ook niet elke gevangenis had een volwaardige commissie.

Elke commissie moet zeker twee juristen en een arts tellen, maar verder zijn alle profielen welkom. Per gevangenis rekent de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) op zes tot achttien leden.

De voornaamste taak van de commissie van toezicht bestaat uit het houden van een onafhankelijk toezicht op de gevangenis, op de behandeling van de gedetineerden en op de naleving van de voorschriften. Ze zullen vanaf 2020 ook klachten van gedetineerden behandelen en ze bespreken met de directie.

Elke maand komen de leden samen om de klachten, opmerkingen en vaststellingen van de voorbije maand te bespreken, en elk jaar geven ze een overzicht van hun activiteiten.

bron: Belga