Nieuw op 1 juni - Zes nieuwe regels in wegcode moeten zwakke weggebruikers beter beschermen

Zes nieuwe regels in de wegcode, die op 31 mei ingaan, moeten voetgangers, fietsers en gebruikers van elektrische steps beter beschermen. De opvallendste maatregel is dat de maximaal toegelaten snelheid voor elektrische steps en andere populaire "gemotoriseerde voortbewegingstoestellen" wordt opgedreven van 18 naar 25 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom zullen auto's die een fietser inhalen voortaan 1,5 meter plaats moeten laten, in plaats van 1 meter nu.

De nieuwe regels maken het ook mogelijk om op een kruispunt alle fietsers tegelijk groen te geven. Een toepassing van deze maatregel zal niet voor morgen zijn, maar moet het mogelijk maken dit in te voeren op kruispunten waar veel fietsers passeren.

Voortaan zullen mensen met een speedpedelec met twee naast elkaar mogen rijden, zoals dat voor fietsers al veel langer mogelijk is.

Jonge fietsers zullen tot hun 10e verjaardag op het fietspad mogen rijden. Tot voor kort mochten ze dat tot hun 9e blijven doen.

Een zesde en laatste maatregel betreft de voetgangers. Als zich binnen de 20 meter van waar ze de straat willen oversteken een zebrapad bevindt, dan moeten ze dat zebrapad gebruiken. Vroeger moest dat zebrapad binnen de 30 meter liggen.

bron: Belga