Nieuw op 1 juli - Tweede pensioenpijler opengesteld voor zelfstandigen

De tweede pensioenpijler, zeg maar het aanvullend pensioen, wordt vanaf 1 juli ook opengesteld voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon. Tot nu toe konden enkel loontrekkenden en zelfstandigen die aan het hoofd van een onderneming staan een aanvullend pensioen opbouwen. Maar nu wordt het systeem uitgebreid naar de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon - zowat 432.500 mensen - en naar de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep.

Concreet zullen zelfstandigen een belastingvermindering krijgen van 30 procent op de jaarlijkse premie en zal het eindkapitaal bij pensionering slechts belast worden tegen 10 procent. De grootte van de premie is net zoals bij bedrijfsleiders afhankelijk van hun inkomen en wordt berekend aan de hand van de zogenaamde 80 procent-grens, die de grootte van het te verzekeren aanvullend pensioen bepaalt.

Om zich aan te sluiten bij dit nieuwe systeem, zullen de zelfstandigen een contract kunnen afsluiten bij een verzekeraar of pensioenfonds.

bron: Belga