Nieuw op 1 januari - Weersverzekering vervangt rampenfondsen voor landbouwers

De bestaande Vlaamse rampenfondsen, het Vlaams Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds, worden samengevoegd en worden vanaf 2020 vervangen door een "brede weersverzekering" die landbouwers zelf moeten afsluiten. In de eerste jaren zullen ze daarvoor een subsidie krijgen. De brede weersverzekering zal dekking bieden tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden, zoals ernstige droogte, vorst, storm, hagel en hevige regen.

In haar beleidsnota kondigde minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) aan dat de verzekering geëvalueerd en bijgestuurd zal worden waar nodig "om de weerbaarheid van de land- en tuinbouw te versterken".

De vorige Vlaamse regering wilde al langer van de rampenfondsen af. Vandaag draagt de overheid alle risico's, terwijl natuurrampen door de klimaatopwarming steeds vaker voorkomen, waardoor de financiële last toeneemt. Tegelijk is het voor landbouwers vaak lang wachten op een uitbetaling.

Landbouwers zullen zich zelf moeten verzekeren bij een privéverzekeraar. Als aanmoediging om zo'n weersverzekering af te sluiten, krijgen landbouwers tijdens de eerste drie jaar de premie voor maximaal 65 procent terugbetaald.

bron: Belga