Nieuw op 1 januari - "Valse" hybride bedrijfswagens worden zwaarder belast

De CO2-uitstoot zal vanaf 1 januari nog meer doorwegen in de fiscale behandeling van de bedrijfswagens. Zogenaamde valse hybrides, waarvan de elektrische aandrijving zo zwak is dat er vaak nauwelijks of geen gebruik van gemaakt wordt, zullen fiscaal afgestraft worden. De aftrekbaarheid van een bedrijfswagen zal vanaf 1 januari toenemen naarmate de CO2-uitstoot lager is. De aftrekbaarheid zal wel begrensd worden tot maximaal 100 procent. Voor vervuilende wagens wordt de aftrekbaarheid teruggeschroefd naar 40 procent.

Ook nieuw is dat de aftrekbaarheid van de brandstofkosten, die nu 75 procent bedraagt, gelijkgeschakeld wordt met het percentage dat voor de autokosten geldt.

bron: Belga