Nieuw op 1 januari - Terugdraaiende teller voor eigenaars zonnepanelen wordt afgeschaft in Brussel

Vanaf 1 januari wordt de terugdraaiende teller voor de eigenaars van zonnepanelen in het Brussels gewest afgeschaft. Het deel 'netkosten' op de elektriciteitsfactuur zal niet langer gecompenseerd worden voor de kleine installaties (onder 5kW). De betrokken prosumers zullen dus een netbijdrage betalen voor alle elektriciteit die ze afnemen. De compensatie blijft wel van toepassing voor het onderdeel elektriciteit.

Met de maatregel komt er een einde aan de bestaande discriminatie, waarbij de 'klassieke' verbruikers op het vlak van de kosten van het distributienet gediscrimineerd werden tegenover de 'prosumers', aangezien die laatsten slechts aan deze kosten bijdroegen in verhouding met de nettohoeveelheid afgenomen energie, hoewel zij het distributienet hadden gebruikt voor alle afgenomen brutohoeveelheden.

bron: Belga